Råd og vejledning til senfølger efter hjernerystelse

Hvis du døjer med langvarige symptomer efter hjernerystelse også kaldet post commotio syndrom (PCS) skal du vide at du kan få det bedre med den rette rådgivning, behandling og træning.

Har du stadig symptomer over en måned efter at du fik hjernerystelse skal du blive undersøgt og komme igang med genoptræning. At vente og se tiden an er et dårligt råd! At gå rundt med symptomer, der begrænser dig i at leve dit liv aftræner faktisk din hjerne og krop.

Jo hurtigere du kommer i gang jo bedre prognose. Jo længere tid du har haft problemet- jo længere tid tager genoptræningen typisk.

Du skal stille komme i form til det liv du ønsker at leve- fysisk og mentalt.

Det kan være et meget komplekst puslespil og det kan kræve der sættes ind på flere områder.

Du skal stille komme i form til det liv du ønsker at leve- fysisk og mentalt. Det kan jeg hjælpe dig med da jeg er fysioterapeut, coach og Z-healthræner- en unik kombination som gør at jeg kan arbejde med dig på det fysiske plan, det mentale og det neurologiske.

Men det forudsætter naturligvis at du er parat til at arbejde både fysisk og mentalt med dig selv.

Det handler nemlig ikke kun om hjernerystelsen, det handler om hele dit liv.

Post commotio syndrom (PCS) og langvarig stress påvirker hele kroppen

PCS hænger tæt sammen med stress og mange af symptomerne minder meget om hinanden eller overlapper direkte. F.eks er svimmelhed og hovedpine typiske symptomer ved begge tilstande. At leve med PCS kan føre til en stress tilstand, f.eks pga uafklaret job situation, økonomiske udfordringer, parforholdsproblemer, frustationer over din livssituation. Stress kan forværre PCS symptomer og det er vigtigt at få hjælp til at lære at håndtere stress, så den ikke styrer dit liv.

Min tilgang er Calm shit down – then build things up.

En stresset hjerne har oftest ikke brug for en masse nye input! Men den har brug for passende stimulering. De fleste mennesker oplever at de gradvist bliver dårligere ved langvarig inaktivitet. Det er fordi hjernen og alle kropens systemer aftrænes.

Balance i  nervesystemet er utrolig vigtigt. Men hvordan balancen skabes er individuelt. Min erfaring er at undervisning i hjerne og nervesystem, blide kropslige øvelser, vejrtrækningsteknikker, meditation og mestringsstrategier kan hjælpe til at får ro i nervesystemet. Desuden supplerer jeg med BodySense massage når jeg har klienter i klinikken.

Få hjælp efter hjernerystelse-online

Mine online kurser give dig viden og hjælp hjemme i din stue. Online kurser kan hjælpe dig til at forstå din hjerne og få håb om, at det er muligt at leve et godt efter en hjernerystelse. Heldigvis er hjernen plastisk (foranderlig), og den kan genoptrænes! Onlinetræning kan udføres derhjemme hver dag.

Det er aldrig for sent! Uanset om det er en måned eller flere år siden du kom til skade, så er der håb!

Online kurser skal ikke erstatte proffesionel hjælp fra læge eller f.eks fysioterapeut, men supplere behandling eller træning. De kan kun stå alene, hvis dine udfordringer ikke er så massive.

Online kurset “Balancen i livet” handler om at skabe ro i nervesystemet og gradvist bygge op igen igennem 6 moduler som du tager i dit eget tempo.

Få råd og vejledning på bloggen

Find relevant vejledning og inspiration  på bloggen.

Du kan også tilmelde dig mit nyhedsbrev og modtage gratis råd og vejledning.

Du modtager også mit gratis online kursus, hvor du får lidt øvelser og råd og vejledning til senfølger efter hjernerystelse. Online kurset sendes ud automatisk via mailchimp, det er gratis og uforpligtende og du kan altid afmelde dig mit nyhedsbrev og beholde adgangen til kurset. Du kan tage kurset i dit eget tempo.

Jeg vil også anbefale dig at læse eller lytte til bogen “Hjernerystelse kom godt igennem” af Troels W. Kjær og bogen “Hjernerystelse- en guide til en bedre hverdag” af AnneCatrine Borup. Den sidste er primært til dig med langvarige senfølger.

Få hjælp. Find nærmeste behandler her

Jeg tager ikke selv nye klienter i forløb efter hjernerystelse.

Men jeg har holdt flere kurser for fagpersoner og kan jeg anbefale dig at kontakte en af dem. Jeg anbefaler ikke nogen frem for andre. Kig selv på Samarbejdspartnere listen og tag kontakt til behandleren.

Der er også nogle kommuner der har rigtig gode muligheder for hjælp.

Husk på at jo længere tid du har haft udfordringerne, jo blidere skal skal du starte genoptræningen op og det tager ofte længere tid at opnå de ønskede resultater. Hav tålmodighed!

Jeg vil anbefale at du starter med behandling, der får ro på nervesystemet og giver dig en forståelse af dit systems reaktioner.

Du kan evt supplere din behandling eller træning med et af mine online kurser.

Genoptræning af krop og hjerne ved PCS

Det, der typisk sker når man lider af senfølger efter hjernerystelse er at ens livsudfoldesele begrænses.

Du er måske sygemeldt, eller der er ting du afholder dig fra at gøre fordi det forværrer dine symptomer.

Måske er dit sociale liv blevet begrænset.

Måske er du bange for at skade dig selv yderligere, måske er du bare i tvivl om hvad du må og ikke må.

Måske har du aldrig fået proffesionel vejledning omkring om, hvordan du håndterer dine symptomer.

Det kan være meget forvirrende når ens krop og hjerne ikke reagerer som den plejer at gøre. Det kan skabe utryghed og endda angst.

Derfor er det vigtigt at du forstår, hvad det er der sker i dit system og lærer at reagerer hensigstmæssigt på signalerne. 

Jeg har mødt mange klienter som har fået fejlinformationer om at de skal holde sig i ro og undgå enhver symptomforværring. Der er meget forskning, der tyder på at det kan skade langt mere. Hjernen bliver nemlig aftrænet af inaktivitet. Det handler om stille og roligt at komme igang igen og holde passende pauser. Kortvarig symptomforværring er ok- det er et tegn på at systemet bliver belastet, eller forpustet som jeg kalder det. Og det er nødvendigt for at komme i bedre form.

Jeg har samlet en masse undervisning og relevante øvelser i online kurset “Balancen i livet” som du kan tage i dit eget tempo.

Jeg er fysioterapeut og har igennem flere år taget kurser og uddannelse indenfor funktionel neurologi i Z-health systemet og deltaget i internationale konferencer om hjernerystelse.

Genoptræning af syn og vestibulære dysfunktioner

Der er kommet meget fokus på synstræning ved PCS. I mange tilfælde bliver synet påvirket og her er det bestemt relevant at evaluere og genoptræne synet. Men det er vigtigt at huske på at det ikke er alle, der er påvirkede på synet. Hver eneste hjernerystelse er unik og skal behandles ud fra de relevante symptomer. Derfor mener jeg, at det er en uheldig tendens, at det i nogle kredse er blevet en standard anbefaling med synstræning efter hjernerystelse

Det vestibulære system spiller ligesom synet en meget central rolle for vores hjerne og nervesystem. Det er populært sagt vores ligevægtssystem eller balance centeret. Det sidder inde i det indre øre og består af nogle buegange der har tæt samspil med lillehjernen men også med synet og den proprioceptive sans (dvs vores led, muskler og fascier).

Dette system påvirkes ofte ved hjernerystelse og det er af stor betydning at det fungerer optimalt. Dysfunktioner i det vestibulære system kan give:

  • Nedsat balance og nedsat lyst/evne til bevægelse
  • svimmelhed
  • køresyge
  • kvalme
  • skævheder i kroppen (holdningsproblemer eller scoliose)
  • smerter
  • Angst symptomer og depression

Heldigvis kan systemet genoptrænes! Oftest er der ikke sket en skade- men blot tale om en ubalance. Denne ubalance kan også opstå uden at der er er tale om en hjernerystelse, f.eks ved længerevarende inaktivitet f.eks som følge af sygdom eller medicin bivirkninger.

Det er meget ofte et overset system. Vi lærer ikke meget om det på fysioterapeutskolen og de fleste læger giver heller ikke dette system den store opmærksomhed. Jeg kalder det ofte  “The missing link” fordi jeg ser mange mennesker der har gået med vestibulære udfordringer i årevis uden at få hjælp.

Hvordan kommer du igang med træning?

Det optimale er at finde en behandler, der kan hjælpe dig og evt supplere med et eller flere af mine online programmer. Vær kritisk ved valg af behandler, spørg ind til deres erfaring og viden om hjernerystelse.

I første omgang handler det om at få dæmpet stressresponsen i kroppen, da den kan forværre en inflammationstilstand. Dernæst skal hjernen og kroppen gradvist belastes mere og mere.

Du kan tilmelde dig mit gratis online program og derved få en smagsprøve på øvelser til hjernen. Det tager oftest kun 2-5 minutter at lave øvelserne i programmet. De skal dog laves flere gange i løbet af dagen for at opnå en forandring i hjernen. Der skal derfor i alt afsættes cirka 15- 20 min om dagen til “hjerneøvelser” og derudover skal du lave noget fysisk bevægelse f.eks gå eller cykle.

Øvelserne kan være vejrtrækningsøvelser, synstræning, vestibulære øvelser (det indre øre), ledmobilitetsøvelser eller en kombination.

Kom gerne ud at gå hver dag. Det er godt for både krop og hjerne og helt gratis! Start med små ture og øg gradvist.

Min personlige erfaring

Jeg har selv kæmpet med senfølger efter en hjernerystelse som udviklede sig til stress og depression.  Jeg oplevede at jeg “shoppede” rundt efter det, der kunne “redde” mig- men det blev aldrig til et samlet forløb! Ofte blev jeg forvirret og frustreret af modsatrettede råd fra diverse behandlere! 

Du kan læse min historie her.

Jeg håber at du med hjælp fra mine online programmer eller kvalificerede behandlere må få et lettere forløb.