Kurser til fagfolk

Der er et stigende behov for fysioterapeuter og ergoterapeuter med viden om hjernerystelse og whiplash. Både til håndtering af akutte hjernerystelser og de langvarige- post commotio syndrom. Klienterne er ofte overladt mere eller mindre til sig selv efter en hjernerystelse.

Medierne har et voksende fokus på hjernerystelse som desværre har desværre ofte en negativ effekt, da der tegnes et meget negativt billede af situationen. Desuden gives der ofte forkert og forældet vejledning om håndtering af hjernerystelse, whiplash og stress.

Mange tror fejlagtigt at de “skal se tiden an” og holde sig totalt i ro og mørke- men det er en forældet tilgang viser nyeste forskning fra bl.a. USA .

Forskningen påpeger, at vi ved langvarig inaktivitet aftræner hjernen. Studier peger på, at en grundig udredning, den korrekte vejledning, mestringsstrategier og individuelt tilpasset træning med progression giver en god prognose. Det gælder om at komme i gang efter en hjernerystelse- men det er bestemt ikke lige meget, hvordan man gør det.

Det kræver speciel viden om hjernen og nervesystemet. Der er ikke en præcis plan for hjernerystelsesbehandling, da hvert enkelt tilfælde er unikt- det vanskeliggør også forskning på området.

Derfor udbyder Noomis HjerneAkademi et intensivt 4 dages grund kursus i håndtering hjernerystelse. Her giver vi vores bud på hvordan du undersøger patienten og og tilrettelægger et forløb. Vores tilgang bygger på den nyeste forskning samt vores kliniske erfaring. Kurset har fokus på at ruste terapeuterne til at undersøge, behandle og genoptræne efter hjernerystelse, både den akutte patient og post commotio patienten.

I efteråret 2020 kommer der et overbygningskursus med fokus på at genoptræning af den komplekse postcommotio patient. Her dykker vi endnu mere ned i træning synet og det vestibulære system samt smertehåndtering.

Desuden udbydes et kursus i holdtræning til hjernerystelse og piskesmæld.

Håndtering af hjernerystelse for terapeuter

Intensivt 4 dages grund kursus i håndtering hjernerystelse.

Formål med grundkurset er at flere fysio- og ergoterapeuter kan hjælpe patienten med akut hjernerystelse eller PCS ved:

  • At identificere og kortlægge  det komplekse symptombillede efter en hjernerystelse
  • At kunne lægge en strategi for behandlingen og genoptræning af længerevarende følger efter hjernerystelse
  • At kunne identificere andre faktorer der kan komplicere og og have betydning for prognosen
  • At kunne målrette behandlingen og træningen til de specifikke symptomer og væsentlige indsatsområder, samt evt inddrage andre faggrupper til yderligere intervention
Parasympatisk massage til hjernerystelse, whiplash og stress

Parasympatisk massage

På kurset lærer du at forstå hvad en hjernerystelse og stress er. Du præsenteres for den polyvagale teori og traumeforståelse ud fra nervesystemret. Denne viden mangler rigtigt mange terapeuter hvilket kan føre til fejlbehandling og fejlinformationer til klienterne.

Du lærer at  vejlede og berolige din klient i forhold til at forstå og acceptere sin situation, håndtere sine af symptomer hensigtsmæssigt og at komme “i gang igen” med små skridt. ParaSympatisk Massage er manuelle teknikker og bevidst nærvær og vejrtrækningsteknikker, der får nervesystemet til at falde til ro.

Det er videnskabeligt bevist at massage udløser hormoner som oxytocin, seretonin, og dopamin som alle er hormoner der løfter vores humør og virker smertelindrende.

Den komplekse hjernerystelse

Dette 2 dages kursus handler om “den komplekse langvarige hjernerystelse” og  forudsætter at du har deltaget i “Håndtering af hjernerystelse”

Vi kommer ind på differential diagnoser og hvilke andre problematikker og faktorer, der kan spænde ben for progression i genoptræningen. Det handler sjældendt om hjernerystelsen alene- men hvad er det så vi skal tage hånd om ved de klienter, der ikke bliver symptomfri?

Vi arbejder videre med undersøgelse og træning af det visuelle og vestibulære sansesystem.

Vi ser på hvordan genoptræning der er sjov og legende kan være med til at overvinde barrierer.

Vi arbejder med patient vejledning og mestringsstrategier samt teknikker og tilgange til smertelindring og smertehåndtering da dette kan være helt essentielt for at få et godt liv igen.

Målgruppe

Kurserne er primært målrettet fysioterapeuter og ergoterapeuter,  der møder hjernerystelsesramte i klinik eller kommunale træningscentre. Er du fysioterapeut i en sportsklub vil grundkurset være det, du skal vælge.

Læger, kiropraktorer eller andre der møder hjernerystelsesramte er også velkomne, send en mail til cammilla@minhjerne.dk om din motivation for at deltage, så kontakter jeg dig for at vurdere, om du vil have udbytte af kurserne.

Du skal have en ærlig interesse i emnet og være interesseret i og åben for en ny og anderledes tilgang og tankegang.

Interesseret i kurserne?

Hvis du overvejer et kursus så send mig gerne en mail, så skriver jeg dig på interesselisten.

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet kan du få faglig viden,  let fordøjeligt, i din mailbox. Du vil desuden få opdateringer vedrørende bl.a kurser for fagfolk.

Du forpligter dig ikke til noget, og du kan når som helst afmelde dig nyhedsbrevet.

Ønsker I som klinik eller træningsenhed et kursus kun for jer så send mig en mail og jeg vil vende tilbage med et tilbud ud fra jeres ønsker.