Kurser for dig, der ønsker en helhedsorienteret tilgang til mennesker

4 DAGES INTENSIVT KURSUS OM HJERNERYSTELSE:

Der er et stigende behov for fysioterapeuter og ergoterapeuter med viden om hjernerystelse og whiplash. Både til håndtering af akutte hjernerystelser, hvor undersøgelse og vejledning er det vigtigste og de langvarige- post commotio syndrom. Klienterne er ofte overladt mere eller mindre til sig selv efter en hjernerystelse. Der gives desuden ofte forkert og forældet vejledning om håndtering af hjernerystelse, whiplash og stress. Medierne har et voksende fokus på hjernerystelse,  desværre ofte fra en negativ synsvinkel  som kan skabe angst hos patienten.

De har behov for kvalificeret individuel vejledning fra en fagperson, det skaber tryghed og håb i en situation, der kan være meget overvældende.

DEMENS MASSAGE

Et 2 dages kursus er for dig, der arbejder med borgere med demens på bosteder, plejehjem, hospice eller som handicaphjælper. Uanset om du er faglært eller ufaglært, vil du få nye indsigter og nye redskaber til glæde for dig selv og de mennesker, du arbejder med.

Demensmassagestimulerer taktilsansen og øger kropsbevidstheden.  Det giver ro og tryghed i krop og nervesystem. Massagen gives i et hensigtsmæssigt tempo og dosis, så modtageren vænner sig til berøring. Massagen kan dæmpe motorisk uro og udadreagerende adfærd og bidrage til ro, overskud og overblik hos borgere med neurologiske og kognitive udfordringer som følge af demens sygdom.

BodySense Terapi er helt en ny uddannelse helhedsorienteret uddannelse. BodySense er en tilgang til krop, nervesystem og psyke som er skabt af mig, Cammilla Mohr. BodySense Terapi består af blid massage, aromaterapi, nærværende samtale og meget blid bevidst bevægelses og sansetræning. Den er sammensat ud fra alt det bedste jeg har lært og erfaret i mine mere end 20 års erfaring som manuel behandler og fysioterapeut, hvor jeg har fået masser af inspiration fra kurser og dygtige undervisere.

I løbet af 16 moduler fordelt på 1,5 år lærer du gennem teori og praksis en blid helhedsorienteret behandlingstilgang der er meget velegnet til mennesker med ubalance i nervesystemet. Det kan være mennesker med langvarig stress, kroniske smerter, traumer eller neurologiske udfordringer.

Opstart februar 2022

HOLDTRÆNING TIL PCS

Mange med senfølger efter hjernerystelse får ikke den nødvendige vejledning i at komme i form efter hjernerystelsen.

På dette kursus lærer du, hvordan du vejleder og hvordan du tilrettelægger en holdtræning der kan støtte patienterne i en gradvis progression

Dette kursus er under planlægning og udbydes i efteråret 2022

Genoptræning efter hjernerystelse

Intensivt 4 dages kursus i håndtering og genoptræning efter hjernerystelse.

Formål med grundkurset er at flere fysio- og ergoterapeuter kan hjælpe patienten med akut hjernerystelse eller post comotio ved:

  • At identificere og kortlægge  det komplekse symptombillede efter en hjernerystelse
  • At kunne lægge en strategi for behandlingen og genoptræning af længerevarende følger efter hjernerystelse
  • At kunne identificere andre faktorer der kan komplicere og og have betydning for prognosen
  • At kunne målrette behandlingen og træningen til de specifikke symptomer og væsentlige indsatsområder, samt evt inddrage andre faggrupper til yderligere intervention

Det er videnskabeligt bevist at massage udløser hormoner som oxytocin, seretonin, og dopamin som alle er hormoner, der virke beroligende, smertestillende eller løfter vores humør.

På dette kursus lærer du om massage i forhold til sanserne, hjernen og  nervesystemet. Du lærer at bruge omsorgsmassage i arbejdet med ældre med demens eller hjerneskader. Omsorgsmassage skaber nærvær og tryghed i relationen til borgeren gennem bevidst berøring. Udadreagerende adfærd skyldes ofte sanseforstyrrelser og vil ofte medføre, at borgeren får mindre berøring og i stedet beroliges medicinsk. Men faktisk kan berøring være det vedkommende mangler- den skal dog gives i  små doser og med bevidst nærvær og ro.

De teknikker, du lærer, er meget enkle og effektive til at bringe ro og balance i nervesystemet gennem taktil stimulering. Behandlinger varer typisk 5-30 min.

Kurset er for fagpersoner eller for private, der ønsker at kunne hjælpe deres pårørende.

BodySense Terapeut

BodySense består af massage, samtale og blide bevægeøvelser, som du i løbet af uddannelsen lærer gennem en unik undervisning i en kombination af teori og praksis.

BodySense Massage er en massageform, der får nervesystemet til at falde til ro, gennem blide manuelle teknikker på krop, hoved og ansigt. BodySense massage er en fantastisk massageform, der hjælper kroppen til at restituere og komme i balance. Massagen indeholder bl.a. elementer fra tradiotionel massage, bindevævsmassage, akupressur, lymfemassage, kraniosakralterapi og aromaterapi.

BodySense træning er blide aktive øvelser der træner kropsbevidsthed gennem bevidst sansning, nærvær, vejrtrækningsteknikker og bevægelser, der går fra mikrobevægelser til lange blødgørende stræk. Inspirationen kommer fra Z-health, yoga, Qigong, Feldenkrais og SE-træning.

Målgruppe

Kurserne er primært målrettet fagpersoner, men andre er også velkomne.

Du skal have en  interesse i emnet og være interesseret i og åben for en ny og anderledes tilgang og tankegang.

Interesseret i kurserne?

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet kan du få faglig viden,  let fordøjeligt, i din mailbox. Du vil desuden få opdateringer vedrørende bl.a kurser for fagfolk.

Du forpligter dig ikke til noget, og du kan når som helst afmelde dig nyhedsbrevet.

Ønsker I som klinik eller træningsenhed et kursus kun for jer så send mig en mail og jeg vil vende tilbage med et tilbud ud fra jeres ønsker.