Balance i nervesystemet via stimulering af vagus nerven

 
Kurset er for dig, der arbejder med mennesker og som ønsker ny viden og nye redskaber til at behandle stress og belastningstilstande.
Det du lærer kan bruges til  klienter med komplekse stresstilstande, traumer, tilknytningsforstyrrelser, senfølger efter hjernerystelse, autoimune sygdomme, psykosociale problemer mm.
 
Kurset giver dig nye indsigter i sammenhængen mellem nervesystemet, adfærd og sundhedstilstanden hos dine klienter.
 
Ofte behandles stresstilstande med samtale terapi og copingstrategier- behanding der kun henvender sig til vores kognitive hjerne. Denne behandlingsstrategi virker ikke altid og det skyldes at vores autonome nervesystem spiller en væsentlig rolle i vores stress regulering. Hvor meget ved du egentlig om det autonome nervesystem eller hvordan du plejer det? Er du bevidst om at det autonome nervesystem påvirker dit immunsystem og påvirker din livskvalitet?
 
Det autonome nervesystem udspringer hjernestammen er den nederste del af vores hjerne. Den er sansende og den har stor betydning for vores overlevelse. Det autonome nervesystem deles i en sympatisk og parasympatisk gren. Den sympatiske gren er vores “alarmberedskab”, vores aktiveringssystem og det parasympatiske er vores restituerings system. Når vi er i parasympatisk tilstand  kan vi restituere, hele og genopbygge. Mange mennesker oplever at det kan være svært at finde ind i denne tilstand og hvis man er for meget i sympatisk aktivering kan det slide på kroppen.
 
Vagus nerven er vores 10. kranienerve og den er vigtig at kende til fordi den er med til at afbalancere vores autonome nervesystem. Vagus nerven er vores længste kranienerve, den udspringer i hjernestammen og løber ned igennem kroppen og forsyner vejrtrækningsmuskler, hjerte lunger mave og organer. Den er vigtig for vores fysiske og psykiske velbefindende.
 
Dette kursus er målrettet fagpersoner der tilbyder individuel træning eller behandling eller holdtræning.
Det kan være: Fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykomotorikere, yogalærere, personlige tænere, massører m.fl.
 
 
 
 
 
 
 
 

Den polyvagale teori

På kurset introduceres du til vagus nerven og den polyvagale teori. Teorien er skabt af Stephen Porges i 90érne og har de senere år fået meget opmærksomhed indenfor bl.a psykoterapi. Teorien handler kort sagt om hvordan vores nervesystem ubevidst får os til at reagere ved stress og hvordan vi ved at kende til vagus nerven kan arbejde med det på et mere bevidst og sanseligt plan.

Du lærer forskellige øvelser og behandlingstekniker der stimulere vagus nerven. Det er både øvelser du kan lave selv, men nogle vil også kræve en partner.

Kurset vil indeholde øvelser i polyvagal mindfulness træning, hands on behandling (manuelle behandlingsteknikker) og blid BodySense Træning som er en blid bevægetræning.

I løbet af kurset bliver du desuden mere bevidst om, hvordan du passer på dig selv og lader op i din dagligdag. Når vi arbejder med menesker kan det ikke undgåes at vi står i situationer som kan virke drænenende eller overvældende. Har man for mange af disse sitatuationer og får man ikke ladet op så kan man ende i en tilstand af stress eller udbrændthed.

Arousalregulering gennem krop og sanser

Kurset vil være en blanding af teori og praksis. Det er vigtigt at du selv mærker behandling og træning på egen krop. Det handler om at sanse og observere. Deltagerne får mulighed for at dele oplevelser og observationer i et trygt forum.

Efter kurset vil du forstå hvordan dit autonome nervesystem i højgrad styrer dit liv, hvis du ikke er bevidst om din automone tilstand og er i stand til at regulere den bl.a gennem stimulering af vagus nerven. Du vil have lært teknikker der kan hjælpe dig og dine klienter.

Om underviseren

Cammilla Noomi Mohr er 46 år og uddannet fysioterapeut i år 2000 og har siden taget mange supplerende kurser og uddannelser, særligt med interesse for hjerne og nervesystem.

Cammilla har en særlig interesse i formidlingen af vigtigheden af regulering af vores autonome nervesystem. Hun har især fokus på hvordan berøring og bevidst bevægelse påvirker os og hvorfor det er særligt vigtigt for os mennesker i det moderne samfund.

Cammilla har taget live og online kurser hos Stephen Porges Stanley Rosenberg, Deb Dana, Irene Lyon, Arielle Schwartz og Gabriel Kram med flere der alle er formidlere af den polyvagale teori på hver deres måde.

På 2 dage lærer du

-Teori om vagus nerven og dens betydning for den autonome regulering

-Teori om  hvorfor nærvær og berøring er vigtigt for mennesker hele livet

-Teori om symptomer på en ubalanceret vagus nerve

– Den polyvagale teori på en let forståelig måde med overførbarhed til dagligdagen

– Forskellige øvelser der stimulerer vagus nerven

– Massage teknikker der påvirker vagusnerven. Både selvmassage og behandling

-Vigtigheden af en tryg atmosfære med gensidig respekt for hinandens grænser i behandling og træning

-Hvordan du passer på dig selv i arbejdet med andre mennesker

-Hvordan du kan indrage vagusstimulering i   holdundervisning f.eks yoga eller mindfulness for regulering af det autonome nervesystem

Tungeøvelser og vejrtrækning

Tungeøvelser og vejrtrækningsøvelser er god vagusstimulering.

Du vil lære forskellige øvelser og med lidt fantasi vil du efterhånden opfinde flere vagusstimulerende øvelser.

At arbejde bevidst med tungen er nyt for de fleste og mange oplever den umiddelbare ro det giver pga den parasympatiske aktivering

Vagus yoga og mindfulness

Yoga og nærværsøvelser kan være rigtig god vagus stimulering. Du vil på kurset få ideer til øvelser og stillinger, der stimulerer vagusnerven og aktiverer det parasympatiske nervesystem-

Er du yogalærer vil stillingerne måske ikke være nye for dig, men teorien bag og kombinationen af øvelserne kan åbne nye muligheder for holdtræning for dig.

Praktisk

Undervisningsmateriale:

Du vil få tilsendt en vagus arbejdsbog som er din kursusmanual. Der er teori og refleksionsøvelser i bogen og på kurset arbejder vi ud fra bogen og sætter de fysiske øvelser på. Det forventes derfor at du har læst bogen og lavet øvelserne inden kurset.

Efter kurset får du tilsendt slides i PDF form

Kursusbevis udstedes den sidste dag
Du undervises af fysioterapeut Cammilla Mohr som har mange års erfaring med massage som terapeutisk redskab. Du kan læse mere om mig her

Pris

Private 3800kr. Arbejdsplads 3800kr plus moms

Prisen er incl. forplejning begge dage, undervisningsmateriale og manual. Forplejning er kaffe, te, vand, frugt, frokost.

Betaling som virksomhed

Hvis din arbejdsplads betaler dit kursus bedes du sende en mail med din tilmelding tl Cammilla@minhjerne.dk oplys venligst :
Deltagerens navn, telefonnummer og mail, Virksomhedens arbejdspladsens navn, EAN-nummer, CVR nummer og reference person.
For institutioner, virksomheder, kommuner m.m. pålægges moms.

Dato, tidspunkt, Sted

22-23/8 2022 (Minimum 6 deltagere, Max. 8 deltagere.)

Der undervises fra kl. 9.00-16.00

Der holdes pauser i løbet af dagen og der veksles mellem teori og praksis.

 Noomis HjerneAkademi, Krarupvej 6, 5771 Stenstrup

Underviser:

Cammilla Noomi Mohr

Faglig baggrund: Fysioterapeut, Z-healthtræner, kraniosakral terapeut, aromaterapeut, Acces BARS behandler, Fysioflow instruktør, yoga og mindfulnessinstruktør, coach og stresscoach.