4 dages kursus for fagfolk: genoptræning og vejledning af patienter med senfølger efter hjernerystelse

Der er et stort behov for fagfolk med viden om hjernerystelse og genoptræning

Senfølger efter hjernerystelse kan ofte være en meget kompleks tilstand, der kræver speciel viden om hjernen og nervesystemet og hvor det kan være nødvendigt med en tværfaglig indsats.  Ofte kommer flere faggrupper til kort her- det er ikke noget vi lærer på grunduddannelsen!

Der er for nylig udsendt kliniske retningslinjer for behandling af hjernerystelse, men det løser ikke problemet med at mange fagfolk mangler viden om dette område.

Dette kursus er til fagpersoner (f.eks fysio- og ergoterapeuter), der ønsker viden om hjernerystelse og praktiske tiltag til at hjælpe patienter med senfølger efter hjernerystelse,  post commotio.

Der er evidens for at  langvarig inaktivitet aftræner hjernen. Det gælder om at komme i gang efter en hjernerystelse- men det er bestemt ikke lige meget, hvordan man gør det. Studier peger på, at en grundig udredning, den korrekte vejledning, mestringsstrategier og individuelt tilpasset træning med progression giver en god prognose.Der findes ikke en præcis plan for hjernerystelsesbehandling, da hvert enkelt tilfælde er unikt- det vanskeliggør også forskning og evidens på området.

På kurset giver vi vores bud på, hvordan du kan undersøge patienten og tilrettelægge et forløb. Vores tilgang er helhedsorienteret og løsningsfokuseret via funktionel neurologi, patient undervisning og empowerment. Vores viden kommer fra forskning, utallige kurser (bl.a Z-Health) samt vores kliniske erfaring og de nationale kliniske retningslinjer.

Patienterne savner vejledning og en helhedsorienteret genoptræning – kom på kursus og få ny viden og mange nye redskaber

OBS! Kurset henvender sig ikke til trænere eller fysioterapeuter eller læger, der skal vurdere den akutte hjernerystelse hos sportsfolk til f.eks kampe. Her skal du se efter et kursus i SCAT-5.

Det lærer du på kurset

Du vil på kurset  få komprimeret viden om den akutte hjernerystelse og få teori om årsager til senfølger. Ved hjernerystelse sker der en biokemiske forandringer i hjernen og nervesystemet er ofte i en høj arousel-tilstand, som kan give symptomer på lyd- og lysfølsomhed, smerter, stress, svimmelhed, kvalme og nedsat evne til at håndtere belastninger. Du vil lære, hvordan du kan vejlede i den akutte og subakutte fase. Hvis klienten vejledes og beroliges i denne fase opleves forløbet ofte kortere og mere ukompliceret.

Oftets kommer man sig ret hurtigt over en hjernerystelse og man behøver ikke give det så meget opmærksomhed. Men hos nogle patienter varer symptomerne fra hjernerystelsen ved i månedsvis eller årevis . Det er er oftest disse klienter vi møder i klinikken, de kan være komplekse og mange senfølger der påvirker livskvaliteten. Det er dem, der er i fokus på kurset.

Ved senfølger efter hjernerystelse (PCS) er det meget vigtigt med vejledning i tilbagevenden til aktivitet samt arbejde/uddannelse samt at klienten får mestringsstrategier til sin hverdag. Det handler i første omgang om at dæmpe den øgede arousal tilstand i nervesystemet. Du vil på kurset lære forskellige tilgange til at berolige nervesystemet, bl.a lærer du om vagus nervens betydning og hvordan du kan hjælpe klienten med at stimulere den.

For at nervesystemet igen kan håndtere almindelige livsbelastninger skal klienten gradvist belastes mere og vende tilbage til det som kan betegnes som almindelige livsbelastninger, som kan variere meget fra person til person. Krop, sanser og nervesystem skal lære at “kommunikere” igen da hjernen ellers konstant vil blive stresset og overstimuleret og overbelastet af sensorisk mismatch.

Genoptræning, empowerment, kommunikation og moderne smerteforståelse:

Klienter med senfølger efter hjernerystelse kan opleve at livet og deres identitet er helt forandret. Der er brug for en helhedsorienteret tilgang til at håndtere deres udfordringere. Du vil lære om den den bio-psyko-sociale forståelsesmodel for at forstå klientens adfærdsmæssige og psykologiske reaktioner og håndteringsstrategier. Du lærer om  patient vejledning, mestringsstrategier og kommunikative værktøjer i forhold til at give patienten empowerment i forløbet.

Hjernetræning gennem kropppen

Årsagen til smerter og ubehag sidder i nervesystemet, hvis opgave det er at passe på os. Hjernen er plastisk, der kan ske sensitivisering af nervesystemet, men det kan i de fleste tilfælde genoptrænes. Det handler sjældendt om hjernerystelsen alene. Ofte er det et komplekst puslespil hos de klienter, der ikke umiddelbart bliver symptomfri.

Du vil på kurset få  ny viden om hjernen og en forståelse for hvordan hjernen og kroppen kommunikerer. I funktionel neurologi arbejder man med at teste og genoptræne de neurologiske funktioner, der er påvirket. Det er nødvendigt at se på hele personen og ikke kun på de enkelte symptomer. Du vil få viden om specifikke områder i hjernen bl.a hjernestammen og lillehjernen. Vi kommer desuden ind på undersøgelse og træning af det visuelle og vestibulære sansesystem.

Det er vigtigt, at genoptræningen er individuel og fokuseret på den enkeltes situation. F.eks er der stor forskel på om du skal kunne vende tilbage til militær/politi/fængselsfunktionær, proffesionel atlet, kontorassistent, skolelærer/pædagog osv. Der kan desuden være differential diagnoser og andre problematikker og faktorer, der kan spænde ben for progression i genoptræningen.

Vi kan derfor ikke præsentere en færdig skabelon, men vil præsentere dig for viden og værktøjer i en kombination af teori og praktiske øvelser, som efterfølgende kan bruges i klinikken. Vi inspirerer til at gøre genoptræning sjov og legende, hvilket kan være med til at overvinde barrierer.

Det du lærer kan i øvrigt bruges til mange andre patienter!

Formål med kurset er, at flere fag personer (bl.a fysio-/ergoterapeuter) kan hjælpe patienten med hjernerystelse eller PCS ved:

 • At identificere og kortlægge det komplekse symptombillede efter en hjernerystelse.
 • At kunne vejlede patienten hensigtsmæssigt, alt efter hvilket stadie vi møder patienten i.
 • At kunne lægge en strategi for behandlingen og genoptræning af længerevarende følger efter hjernerystelse.
 • At kunne identificere faktorer, der kan komplicere forløbet og/eller have betydning for prognosen.
 • At kunne målrette behandling og træning til de specifikke symptomer og væsentlige indsatsområder, samt evt inddrage andre faggrupper til yderligere intervention.

Kursusindhold- oversigt

 • Teori om hjernerystelse både akut men med fokus på PCS
 • Den helhelsorienterede patient centrerede tilgang med patient undervisning og empowerment
 • Introduktion til åndedrætstræning, tunge øvelser og vagusstimulerende øvelser.
 • Forståelse for autonom balance og vigtigheden af en velreguleret vagus nerve.
 • Introduktion til progredieret pulstræning
 • Introduktion til det vestibulære system
 • Introduktion til synssansen
 • Test og aktive øvelser til syn og balance.
 • Teori om den proprioceptive sans og koblingen mellem denne og lillehjernen.
 • Introduktion til smertevidenskab og smertemodulering

Undervisningsform

Du bliver undervist af Cammilla Noomi Mohr og Kenneth Petersen.

Vi er begge fysioterapeuter og Z-healthtrænere (blandt andet..)

Vi er to engagerede undervisere, der supplerer hinanden i en kombination af teori oplæg, case-præsentationer og praktiske test og øvelser.

Der vil ikke blive gennemgået specifikke manuelle teknikker på kurset, men vi vil komme ind på rationalet for manuel terapi i forhold til hjernerystelse. Du lærer desuden en meget simpel afspændende manuel behandling for vagusnerven.

Forberedelse og hjemmearbejde:
Før kurset modtager du et ret fyldigt kursusmateriale. Det skal du læse igennem.

Du skal imellem del 1 og 2 af kurset udarbejde en lille case baseret på dine egne oplevelser med en klientcase eller alternativt en holdtræning, hvor du arbejder med det, du har lært på kurset. Denne opgave har til formål, at du med det samme begynder at integrere din nye viden i din dagligdag. Gennem opgaven vil du blive mere skarp på, hvad der er let for dig- og hvad du har brug for at træne mere. På kursets del 2 arbejder vi med en eller flere af jeres casopgaver og gennemgår det, som I har spørgsmål til, og som I ønsker uddybet eller trænet igen.

Alt for ofte har vi oplevet at være på kursus og ikke få integreret det nye, fordi der var noget, der var svært! Det vil vi gerne undgå.

Det er også muligt at tilkøbe faglige sparringstimer med Kenneth eller Cammilla enten live eller online.

Faglige artikler og materiale:
Du får adgang til faglige artikler og et omfatende undervisningsmateriale, en del af  det forventes at du læser hjemme, andet er blot supplerende viden. Det er både danske og engelske artikler.

Målgruppe

Fagpersoner som f.eks fysioterapeuter og ergotrapeuter,  der møder hjernerystelsesramte i klinik eller kommunale træningscentre. Læger, kiropraktorer, neurooptometrister eller psykologer der møder hjernerystelsesramte, er naturligvis også velkomne.

Du skal naturligvis have en interesse for emnet og være åben for en ny og anderledes tilgang og tankegang, hvor alt ikke er evidensbaseret.

Du lærer ikke at teste med SCAT i den akutte fase.

Er du i tvivl om du vil få udbytte af kurset? Send en mail til cammilla@minhjerne.dk , så kontakter jeg dig for at vurdere, om du vil have udbytte af det.

Kursusmateriale

Du får tilsendt et ret omfattende kursus materiale ca 14 dage før kursets start :

 • Kompendie med basis neurologi (hjerne og nervesystem)
 • Kompendie om vagusnerven og dens betydning for mental og fysisk sundhed
 • Faglige artikler om hjernerystelse og patientkommunikation
 • Kompendie med undersøgelsesguideline til hjernerystelse
 • Kompendie om det vestibulære system
 • Kort kompendie om synet
 • Tjeklister til undersøgelse og træning af lillehjerne og hjernestamme

Det forventes at du gennemlæser kompendierne inden kurset, da det ikke er alt der vil blive gennemgået i detaljer.

De faglige artikler er supplerende viden- Nogle refererer vi til i undervisningen. Andre er blot til baggrundsviden.

Efter kurset modtager du alle vores powerpoint præsentationer på mail som PDF

EKSTRA BONUS:

Som deltager får du gratis adgang til mit online program “Boost din lillehjerne” hvor du får viden om træning af lillehjernen og eksempler på øvelser som du kan lave med patienter.

Online kurset har en værdi af 500kr

Det praktiske

Kurset består af 2 moduler a 2 dage.

Datoer: 25-26/10 + 26-27/11 2022

Hver kursus dag er 7 timer. Undervisning er kl 9-16 hver dag.

Adresse: Kurset holdes i et stort dejligt lokale på Elskager Gl. Bjert 42 6091 Bjert

Deltager antal:

Deltager antal er sat til max 18. Vi opretter en venteliste i tilfælde af at kurset overbookes. Holdet oprettes ved minimum 10 deltagere. Lokalet er stort og rummeligt med højt til loftet.

Overnatning Er ikke inkluderet. Søg overnatning i Kolding eller Bjert

Pris

Kursuspris:

7500 kr. Privatpersoner kan betale i max 4 rater ved kortbetaling. Der pålægges ikke moms.

For offentlige eller  private virksomheder tillægges moms. Betal med faktura og bankoverførsel. Send mail med oplysninger om deltager, arbejdsplads, cvr og evt EAN nr.

Kursusprisen dækker:

 • 4 dages forrygende undervisning med 2 kompetente undervisere på et hold med max 18 deltagere.
 • Omfattende kursusmateriale i form af E-bøger, artikler  (sendes ud som PDF til selvprint/gennemsyn på PC).
 • Adgang til alle powerpointpræsentationer i PDF form
 • Mange infografikker til patientundervisning
 • Frokost: smør selv smørrebrød
 • Snacks, frugt kaffe og te.
 • Kursusbevis.
 • Din klinik/kommune får gratis visning  som link på behandlerliste på www.minhjerne.dk hvis det ønskes
 • lukket facebookgruppe til et netværk af kompetente behandlere, vidensdeling og faglig sparring.

Du har mulighed for at tilkøbe faglig sparring med os – mere info på kurset. Faglig sparring kan foregå 1:1 eller i en gruppe.

Online tilmelding for privatpersoner

Der er 18 pladser på kurset. Du sikrer din plads ved klikke på betalingslinket og betale på en gang eller i oprette ratebetaling.

Såfremt kurset er fyldt kan du sende en mail og komme på venteliste.

Ved betaling med EAN skal du kontakte Cammilla for fakturering

Tilmelding- virksomheder: send venligst en mail til Cammilla med info

For betaling og tilmelding send mig en mail med dit navn, din arbejdsplads navn, cvr nummer og EAN nummer.