Kursus: Genoptræning og vejledning efter hjernerystelse for fagpersoner

Formål med kurset er, at flere fag personer (bl.a fysio-/ergoterapeuter) kan hjælpe patienten med hjernerystelse eller PCS ved:

 • At identificere og kortlægge det komplekse symptombillede efter en hjernerystelse.
 • At kunne vejlede patienten hensigtsmæssigt, alt efter hvilket stadie vi møder patienten i.
 • At kunne lægge en strategi for behandlingen og genoptræning af længerevarende følger efter hjernerystelse.
 • At kunne identificere faktorer, der kan komplicere forløbet og/eller have betydning for prognosen.
 • At kunne målrette behandling og træning til de specifikke symptomer og væsentlige indsatsområder, samt evt inddrage andre faggrupper til yderligere intervention.

Der er behov for fagfolk med viden om hjernerystelse

Patienterne savner råd og vejledning

Derfor udbyder vi et intensivt 4 dages kursus i håndtering hjernerystelse. Her giver vi vores bud på, hvordan du undersøger patienten og og tilrettelægger et forløb. Vores tilgang bygger på forskning samt vores kliniske erfaring og følger de kliniske retningslinjer.

Kurset har fokus på at ruste terapeuterne til at undersøge, behandle og genoptræne efter hjernerystelse, både den subakutte patient og post commotio patienten. Vores tilgang er funktionel neurologi, patient undervisning og empowerment.

Kurset henvender sig til fagpersoner der møder patienter med hjernerystelse særligt dem med senfølger dvs. mere en 14 dage efter uheld.

Kurset henvender sig ikke til trænere eller fysioterapeuter eller læger, der skal vurdere den akutte hjernerystelse hos sportsfolk til f.eks kampe. Her skal du se efter et kursus i SCAT-5

Der er mangel på fagfolk med opdateret viden på hjernerystelsesområdet.

En del vejleder desværre stadig patienterne til at de “skal se tiden an” og holde sig totalt i ro og mørke- men det er en forældet tilgang viser nyeste forskning fra bl.a. USA .

Forskningen påpeger, at vi ved langvarig inaktivitet aftræner hjernen. Studier peger på, at en grundig udredning, den korrekte vejledning, mestringsstrategier og individuelt tilpasset træning med progression giver en god prognose. Det gælder om at komme i gang efter en hjernerystelse- men det er bestemt ikke lige meget, hvordan man gør det.

Det kræver speciel viden om hjernen og nervesystemet. Der findes ikke en præcis plan for hjernerystelsesbehandling, da hvert enkelt tilfælde er unikt- det vanskeliggør også forskning på området.

Det lærer du på kurset

Viden og forståelse for hjernerystelse

Du vil få viden om den akutte hjernerystelse og forstå de biokemiske forandringer der sker i hjernen i forbindelse med en hjernerystelse.  Du vil lære hvordan du undersøger og vejleder i den akutte fase samt vejleder i tilbagevenden til aktivitet samt arbejde/uddannelse

Ved hjernerystelse sker der en biokemiske forandringer i hjernen og nervesystemet er ofte i en høj arousel-tilstand, som kan give symptomer på lyd- og lysfølsomhed, smerter, stress, svimmelhed, kvalme og nedsat evne til at håndtere belastninger. 

Det er vigtigt at dæmpe denne arousel tilstand hvilket ofte vil være step 1. Men herefter skal klienten gradvist belastes mere og vende tilbage til det som kan betegnes som almindelige livsbelastninger, som kan variere meget fra person til person. F.eks er der stor forskel på om du skal kunne vende tilbage til militær/politi/fængselsfunktionær, proffesionel atlet, kontorassitent, skolelærer/pædagog osv… 

For at nervesystemet igen kan håndtere almindelige livsbelastninger skal klienten gradvist trænes op samt lære forskellige mestringsstrategier. Krop, sanser og nervesystem skal lære at “kommunikere” igen da hjernen ellers konstant vil blive stresset og overstimuleret og overbelastet af sensorisk mismatch.

Empowerment, kommunikation og moderne smerteforståelse:

For nogle patienter varer symptomerne ved. De kan opleve at livet og deres identitet er helt forandret.

Det er er oftest disse klienter vi møder i klinikken. Der er brug for en helhedsorienteret tilgang til at håndtere deres udfordringere. Det er dem, der er i fokus på kurset.

Du vil lære om den den bio-psyko-sociale forståelsesmodel for at forstå klientens adfærdsmæssige og psykologiske reaktioner og håndteringsstrategier.

Du lærer om  patient vejledning, mestringsstrategier og kommunikative værktøjer i forhold til at give patienten empowerment i forløbet.

Årsagen til smerter og ubehag sidder i nervesystemet, hvis opgave det er at passe på os. Hjernen er plastisk, der kan ske sensitivisering af nervesystemet, men det kan i de fleste tilfælde genoptrænes. 

Hjernetræning gennem kropppen

Du vil få  ny viden om hjernen og en forståelse for hvordan hjernen og kroppen kommunikerer. Du vil få viden om at teste og træne specifikke områder i hjernen bl.a hjernestammen og lillehjernen. I funktionel neurologi arbejder med at teste og genoptræne de neurologiske funktioner, der er påvirket. Det er nødvendigt at se på hele personen og ikke kun på de enkelte symptomer. Det handler sjældendt om hjernerystelsen alene- men hvad er det så vi skal tage hånd om ved de klienter, der ikke umiddelbart bliver symptomfri?

Det er vigtigt, at genoptræningen er individuel og fokuseret på den enkeltes situation, idet det ellers kan forværre tilstanden. Vi kan derfor ikke præsentere en færdig skabelon, men vil præsentere dig for viden og værktøjer i en kombination af teori og praktiske øvelser, som efterfølgende kan bruges i klinikken.

Vi kommer kort ind på differential diagnoser og hvilke andre problematikker og faktorer, der kan spænde ben for progression i genoptræningen. Hvem kan vi samarbejde med og hvem kan vi videresende klienter til?

Vi kommer desuden ind på undersøgelse og træning af det visuelle og vestibulære sansesystem.

Vi ser på hvordan genoptræning der er sjov og legende kan være med til at overvinde barrierer.

Kursusindhold- oversigt

 • Teori om hjernerystelse både akut og PCS
 • Den helhelsorienterede patient centrerede tilgang med patient undervisning og empowerment
 • Introduktion til åndedrætstræning. Herunder øvelser for vagus nerven.
 • Teori, test og praktisk udførsel af progredieret pulstræning
 • Teori om det vestibulære system. (introduktion)
 • Teori om synet (introduktion)
 • Test og aktive øvelser til syn og balance.
 • Teori om den proprioceptive sans og koblingen mellem denne og lillehjernen.
 • Introduktion til smertevidenskab og smertemodulering

Undervisningsform

Du bliver undervist af Cammilla Noomi Mohr og Kenneth Petersen.

Vi er begge fysioterapeuter og Z-healthtrænere (blandt andet..)

Vi lover at vi er to engagerede undervisere, der vil supplere hinanden i en kombination af teori oplæg, case-præsentationer og praktiske test og øvelser.

Der vil ikke blive gennemgået manuelle teknikker på kurset, men vi vil komme ind på rationalet for manuel terapi i forhold til hjernerystelse.

Forberedelse og hjemmearbejde:
Du skal imellem del 1 og 2 af kurset udarbejde en lille case baseret på dine egne oplevelser med en klientcase eller alternativt en holdtræning, hvor du arbejder med det, du har lært på kurset.
Denne opgave har til formål, at du med det samme begynder at integrere din nye viden i din dagligdag. Gennem opgaven vil du blive mere skarp på, hvad der er let for dig- og hvad du har brug for at træne mere.

På kursets del 2 (fjerde dag) arbejder vi med det, som I har spørgsmål til, og som I ønsker uddybet eller trænet igen.
Alt for ofte har vi oplevet at være på kursus og ikke få integreret det nye, fordi der var noget, der var svært! Det vil vi gerne undgå.
Derfor vil det også være muligt at tilkøbe faglige sparringstimer med Kenneth eller Cammilla enten live eller online.

Faglige artikler og materiale:
Du får adgang til faglige artikler og et omfatende undervisningsmateriale, som det forventes at du læser hjemme. Det er både danske og engelske artikler.

Målgruppe

Primært fysioterapeuter og ergotrapeuter,  der møder hjernerystelsesramte i klinik eller kommunale træningscentre. Du skal have en ærlig interesse i emnet og være intereseret i og åben for en ny og anderledes tilgang og tankegang.

Du lærer ikke at teste med SCAT i den akutte fase.

Læger, kiropraktorer, neurooptometrister eller psykologer der møder hjernerystelsesramte, er også velkomne, send en mail til cammilla@minhjerne.dk , så kontakter jeg dig for at vurdere, om du vil have udbytte af dette kursus.

Kursusmateriale

Du får tilsendt et ret omfattende kursus materiale ca 14 dage før kursets start :

 • Kompendie med basis neurologi (hjerne og nervesystem)
 • Kompendie om vagusnerven og dens betydning for mental og fysisk sundhed
 • Faglige artikler om hjernerystelse og patientkommunikation
 • Kompendie med undersøgelsesguideline til hjernerystelse
 • Kompendie om det vestibulære system
 • Kort kompendie om synet
 • Tjeklister til undersøgelse og træning af lillehjerne og hjernestamme

Det forventes at du gennemlæser kompendierne inden kurset, da det ikke er alt der vil blive gennemgået i detaljer.

De faglige artikler er supplerende viden- Nogle refererer vi til i undervisningen. Andre er blot til baggrundsviden.

Efter kurset modtager du alle vores powerpoint præsentationer på mail som PDF

EKSTRA BONUS:

Som deltager får du gratis adgang til mit online program “Boost din lillehjerne” hvor du får viden om træning af lillehjernen og eksempler på øvelser som du kan lave med patienter.

Online kurset har en værdi af 500kr

Det praktiske

Hver kursus dag er 7 timer.

Modul 1 er 3 dage

Modul 2(opfølgning) er 1 dag

Adresse:

Kurset holdes i Laden, Elskager

Gl. Bjert 42

6091 Bjert

I 2021 holdes kurset i

Marts-Maj : Aflyst pga Covid-19

Juni-august: 18-20/6+13/8

Nov- dec: 12-14/11+10/12

Kurset er altså 3 dage i træk + en opfølgningsdag hvor vi repeterer og ser på jeres cases

Undervisning er kl 9-16 hver dag.

COVID-19 info:

Lokalet er stort og rummeligt og vi har visir, mundbind og sprit.

Vi har valgt at aflyse det planlagte kursus i marts og istedet rykke det til juni.

Deltager antal er sat til max 12.

Vi opretter en venteliste i tilfælde af at kurset overbookes og vi følger anbefalinger og restriktioner.

Skulle du blive syg eller blive forhindret i at komme pga restriktioner bedes du melde det hurtigst muligt så din plads kan tilbydes til andre. Du vil blive tilbudt plads på et andet kursus.

Overnatning

Er ikke inkluderet. Søg overnatning i Kolding eller Bjert

Pris

Kursuspris:

For private: 6135 kr. Privatpersoner kan betale i max 4 rater ved kortbetaling. Sidste rate skal være betalt 1 uge før kursusstart.

For offentlige eller  private virksomheder: (6135 kr+ moms) = 7668,75kr inkl moms. Betal med EAN nummer eller bankoverførsel. Send mail med oplysninger om deltager, arbejdsplads, cvr og ean nr.

Kursusprisen dækker:

 • 4 dages forrygende undervisning med 2 kompetente undervisere på et hold med max 14 deltagere.
 • Omfattende kursusmateriale i form af E-bøger, artikler  (sendes ud som PDF til selvprint/gennemsyn på PC).
 • Adgang til alle powerpointpræsentationer i PDF form
 • Mange infografikker til patientundervisning
 • Frokost: lækre smør selv sandwich/smørrebrød
 • Snacks, frugt kaffe og te.
 • Kursusbevis.
 • Din klinik/kommune får gratis visning  som link på behandlerliste på www.minhjerne.dk.
 • lukket facebookgruppe til vidensdeling og faglig sparring.

Du har mulighed for at tilkøbe faglig sparring med os – mere info på kurset. Faglig sparring kan foregå 1:1 eller i en gruppe.

Online tilmelding for privatpersoner

Der er kun 14 pladser på hvert kursus. Du sikrer din plads ved klikke på betalingslinket og betale på en gang eller i oprette ratebetaling.

Såfremt kurset er fyldt kan du sende en mail og komme på venteliste.

Ved betaling med EAN skal du kontakte Cammilla for fakturering

Tilmelding- virksomheder: send venligst en mail til Cammilla med info

For betaling og tilmelding send mig en mail med dit navn, din arbejdsplads navn, cvr nummer og EAN nummer.

Der er kun 8 pladser på kurset. Din plads er sikret, når der er betalt kursusgebyr.