Kursus: Håndtering af hjernerystelse for terapeuter

Formål med grundkurset er, at flere fysio-/ergoterapeuter kan hjælpe patienten med akut hjernerystelse eller PCS ved:

 • At identificere og kortlægge  det komplekse symptombillede efter en hjernerystelse.
 • At kunne lægge en strategi for behandlingen og genoptræning af længerevarende følger efter hjernerystelse.
 • At kunne identificere andre faktorer der kan komplicere og og have betydning for prognosen.
 • At kunne målrette behandlingen og træningen til de specifikke symptomer og væsentlige indsatsområder, samt evt inddrage andre faggrupper til yderligere intervention.

Det lærer du på kurset

Du vil lære om den akutte hjernerystelse om de biokemiske forandringer der sker i hjernen i forbindelse med en hjernerystelse samt, hvordan du undersøger og vejleder i den akutte fase samt håndtering af tilbagevenden til aktivitet samt arbejde/uddannelse

Du vil lære om den den bio-psyko-sociale forståelsesmodel for at forstå klientens adfærdsmæssige og psykologiske reaktioner og håndteringsstrategier. Du vil få kommunikative værktøjer og viden om vigtigheden af patientundervisning og empowerment i forløbet.

Ved hjernerystelse sker der en biokemiske forandringer i hjernen og nervesystemet er ofte i en høj arousel-tilstand, som kan give symptomer på lyd- og lysfølsomhed, smerter, stress, svimmelhed, kvalme og nedsat evne til at håndtere belastninger. 

Det er vigtigt at dæmpe denne arousel tilstand hvilket ofte vil være step 1. Men herefter skal klienten gradvist belastes mere og vende tilbage til det som kan betegnes som almindelige livsbelastninger, som kan variere meget fra person til person. F.eks er der stor forskel på om du skal kunne vende tilbage til militær/politi/fængselsfunktionær, proffesionel atlet, kontorassitent, skolelærer/pædagog osv… 

For at nervesystemet igen kan håndtere almindelige livsbelastninger skal klienten gradvist trænes op samt lære forskellige mestringsstrategier. Krop, sanser og nervesystem skal lære at “kommunikere” igen da hjernen ellers konstant vil blive stresset og overstimuleret og overbelastet af sensorisk mismatch. 

Årsagen til smerter og ubehag sidder i nervesystemet, hvis opgave det er at passe på os. Hjernen er plastisk, og den kan i de fleste tilfælde genoptrænes. 

I funktionel neurologi arbejder med at teste og genoptræne de neurologiske funktioner, der er påvirket. Det er nødvendigt at se på hele personen og ikke kun på de enkelte symptomer.

Det er vigtigt, at genoptræningen er individuel og fokuseret på den enkeltes situation, idet det ellers kan forværre tilstanden. Vi kan derfor ikke præsentere en færdig skabelon, men vil præsentere dig for viden og værktøjer i en kombination af teori og praktiske øvelser, som efterfølgende kan bruges i klinikken. 

Kursusindhold- oversigt

 • Teori om hjernerystelse både akut og PCS
 • Den helhelsorienterede patient centrerede tilgang med patient undervisning og empowerment
 • Introduktion til åndedrætstræning. Herunder øvelser for vagus nerven.
 • Teori, test og praktisk udførsel af progredieret pulstræning
 • Teori om det vestibulære system. (introduktion)
 • Teori om synet (introduktion)
 • Test og aktive øvelser til syn og balance.
 • Teori om den proprioceptive sans og koblingen mellem denne og lillehjernen.
 • Introduktion til smertevidenskab og smertemodulering

Undervisningsform

Du bliver undervist af Cammilla Noomi Mohr og Kenneth Petersen.

Vi er begge fysioterapeuter og Z-healthtrænere (blandt andet..)

Vi lover at vi er to engagerede undervisere, der vil supplere hinanden i en kombination af teori oplæg, case-præsentationer og praktiske test og øvelser.

Der vil ikke blive gennemgået manuelle teknikker på kurset, men vi vil komme ind på rationalet for manuel terapi i forhold til hjernerystelse.

Forberedelse og hjemmearbejde:
Du skal imellem del 1 og 2 af kurset udarbejde en lille case baseret på dine egne oplevelser med en klientcase eller alternativt en holdtræning, hvor du arbejder med det, du har lært på kurset.
Denne opgave har til formål, at du med det samme begynder at integrere din nye viden i din dagligdag. Gennem opgaven vil du blive mere skarp på, hvad der er let for dig- og hvad du har brug for at træne mere.

På kursets del 2 (fjerde dag) arbejder vi med det, som I har spørgsmål til, og som I ønsker uddybet eller trænet igen.
Alt for ofte har vi oplevet at være på kursus og ikke få integreret det nye, fordi der var noget, der var svært! Det vil vi gerne undgå.
Derfor vil det også være muligt at tilkøbe faglige sparringstimer med Kenneth eller Cammilla enten live eller online.

Faglige artikler:
Du får adgang til faglige artikler som det forventes at du læser hjemme. Det er både danske og engelske artikler.

Målgruppe

Primært fysioterapeuter og ergotrapeuter,  der møder hjernerystelsesramte i klinik eller kommunale træningscentre. Du skal have en ærlig interesse i emnet og være intereseret i og åben for en ny og anderledes tilgang og tankegang.

Læger, kiropraktorer eller andre, der møder hjernerystelsesramte, er også velkomne, send en mail til cammilla@minhjerne.dk , så kontakter jeg dig for at vurdere, om du vil have udbytte af dette kursus.

Det praktiske

2019 

Del 1 forgår den 1. – 3. november 2019 (1. november kl. 10-17 øvrige dage kl. 9-16)

Del 2 (opfølgning) foregår den 29. november 2019 kl. 10-17

Adresse:

Kurset holdes i Laden, Eskager

Gl. Bjert 42

6091 Bjert

I 2020 holdes kurset i

Marts, maj, september og november.

Overnatning

Vi hjælper gerne med at henvise til nærliggende overnatningsmuligheder.

Pris

Kursuspris: Intro pris i 2019 er kun 5.195 kr. for 4 dages undervisning med 2 undervisere. Du sparer minimum 25% i forhold til prisen i 2020. Prisen i 2020 kendes ikke pt.

Tilmelding senest 10. oktober 2019.

I kursusprisen er inkluderet:

 • 4 dages forrygende undervisning med 2 kompetente undervisere på et hold med max 14 deltagere.
 • kursusmateriale i form af E-bøger, artikler og “slides” (sendes ud som PDF til selvprint/gennemsyn på PC).
 • Frokost i form af lækre sandwich.
 • Snacks, frugt kaffe og te.
 • Kursusbevis.
 • Din klinik/kommune får gratis annoncering som link på www.minhjerne.dk.

Du har mulighed for at tilkøbe faglig sparring med os – mere info på kurset. Faglig sparring kan foregå 1:1 eller i en gruppe.

Tilmelding

Det er muligt, at lade din betale for kurset ed EAN nummer, blot send mig en mail med dit navn, din arbejdsplads navn og EAN nummer.

Der er kun 14 pladser på kurset. Din plads er sikret, når der er betalt fuldt kursusgebyr.

Hvis du bare ved, at du SKAL med, men ikke har mulighed for at betale hele beløbet nu, så send en mail cammilla@minhjerne.dk og lad os finde en løsning på en afdragsordning.