Demens-massage

Et 2 dages kursus for dig, der arbejder med borgere med demens  på bosteder, plejehjem, hospice eller privat som handicaphjælper eller pårørende.

Uanset om du er faglært eller ufaglært, vil du kunne få nye indsigter og nye redskaber til glæde for dig selv og de mennesker, du arbejder med.

Demens-massage ligner ikke fysiurgisk massage. Demens massage er bevidst, nærværende og sansestimulerende berøring, der bringer nervesystemet i balance. Formålet er, at skabe nærvær og tryghed i relationen til borgeren gennem bevidst berøring.

Mange tænker på demens som en sygdom, der kun påvirker hukommelsen. Men hvis man har demens tæt på livet, ved man, at demens påvirker hele personen: sanser, fysiske og kognitive færdigheder, personlighed og humør. Ligeledes kan gamle traumer komme op til overfladen og give udfordringer i dagligdagen.

Demens påvirker hele hjernen og det er hjernen, der er afgørende for vores adfærd gennem de sansestimuli vi modtager fra omverdnen. Hjernen er kontrolrummet der modtager informationer fra omverdnen, fortolker det og kommer med en adfærdsmæssig eller motorisk respons på den information.

Ved demens sygdom sker der en negativ udvikling i hjerne og sanseapparat og behovet for optimale sansestimulering er ekstra vigtig her. Sansestimulering er ekstra vigtigt i arbejdet med demente borgere, da de ofte ikke selv kan opsøge passende stimuli.  Det er  vigtigt at sanserne stimuleres for at undgå sensorisk deprivation, som muligvis kan forværre tilstanden hos borgeren med demens.

Sensorisk deprivation er en tilstand, der opstår, når hjernen fritages for stimuli. Forsøg med raske personer, der er blevet frataget stimuli, viser, at selv normale hjerner reagerer med sygdomstegn, når sanserne ikke stimuleres. Psykoser kan opstå i løbet af få døgn, hvis mennesker fratages muligheden for at bevæge sig. Det bruges også som skærpet straf i fængsler: isolation og ingen gårdture.

Du lærer på dette kursus 5 enkle og effektive massageteknikker, som let kan implementeres i den daglige pleje.

Teknikker bringer ro og balance i nervesystemet gennem taktil stimulering. Behandlinger varer typisk 5-30 min.

Hudsult og behovet for berøring

Mennesker har brug for positive, trygge relationer med berøring hele livet. Berøring stimulerer taktilsansen og får hjernen til at udskille hormoner, der får os til at føle os glade og afslappede. Hvis vi som mennesker ikke rørt og krammet, kan der opstå hudsult, som er en despressionslignende tilstand. Manglende taktil- og propriceptiv stimulering kan ligeledes give anledning til motorisk uro og udadreagerende adfærd.

Beboere på plejehjem eller institutioner får ofte ikke nok berøring i løbet af et døgn. Dette kan komme til udtryk enten ved en urolig opsøgende adfærd, afvisende/aggressiv adfærd eller en tilbagetrukket depressionslignende tilstand.

Nogle mennesker reagerer voldsomt og kan virke afvisende ved fysisk kontakt og direkte berøring kan være vanskeligt at håndtere, fordi de ikke selv kan styre og kontrollere det.  Det kan være pga. tidligere negative oplevelser, men kan også være en følgevirkning til neurologiske sygdomme, hjerneskader eller demens.

Konfliktnedtrapning og arousalregulering gennem krop og sanser

En hverdag på et plejehjem eller institution kan være overvældende og stressende for ældre med svækket kognition. Pleje og berøring foretages af mange forskellige mennesker på forskellige måder. Borgeren kan let blive overstimuleret og reagere uhensigtsmæssigt, f.eks. slå ud efter personalet eller afvise personlig pleje. Det vil oftest medføre, at han/hun får mindre berøring og i stedet beroliges medicinsk. Men faktisk kan berøring være det, vedkommende mangler- den skal dog gives i små doser med bevidst nærvær.

Demensmassage kan øge kropsbevidstheden og støtte modtageren til at opleve tryghed i sin krop. Det er særligt taktilsansen, der stimuleres nænsomt og i hensigtsmæssigt tempo, så modtageren vænner sig til berøring. Massagen kan dæmpe motorisk uro og udadreagerende adfærd og bidrage til at modtageren oplever ro og bidrage til overskud og overblik.

Massage og nærvær øger arbejdsglæden

I en travl hverdag kan berøring og personlig pleje let blive noget,  “man bare gør”. På kurset reflekterer vi derfor over vigtigheden af empati i omsorgsarbejde og hvordan der kan komme mere bevidst nærvær og berøring ind i hverdagen- til glæde for beboere og personale. Massage og bevidst nærvær kan nemlig blot være en blid håndmassage, lidt ekstra tid til indsmøring af lotion, eller at give lidt ekstra god tid til at putte borgeren godt med dynen.

De små nærværsoplevelser øger arbejdsglæden og vil ofte give bedre stemning på afdelingen, dæmpe konfliktfyldt adfærd og derved give større mentalt overskud.

Denne type massage kan

  • Være smertelindrende
  • Dæmpe motorisk uro
  • Dæmpe udadreagerende adfærd
  • Øge overskud til deltagelse i hverdagen
  • Give en følelse af velvære og glæde

 Demens massage er udviklet til mennesker med  demenssygdomme men kan også bruges ved:

  • Hjerneskade
  • Udviklingshæmmede
  • Para- og tetrapletikker

På 2 dage lærer du

-Teori om sanser med fokus på den taktile sans og forstyrrelser i denne på et let basalt niveau

-Teori om vigtigheden af nærvær og berøring af hele livet

-Trykmassage, som gives uden på tøjet og virker meget beroligende

-Forskellige massageteknikker uden på tøjet med hænderne eller  forskellige redskaber.

– Beroligende håndmassage

-Valg af massageteknik og tilpasning til den enkelte borger

-Lejringsteknikker

-Empati og medfølelse i omsorgsarbejdet – hvordan passer du på dig selv

-Hvordan du skaber en tryg atmosfære med gensidig respekt for hinandens grænser

-Hvordan kan massage bruges og integreres i hverdagen

-Hvordan planlægges et behandlingsforløb

Massage og nærvær øger arbejdsglæden

Dag 1

-Rationalet bag omsorgsmassage.

-Kort om sanser og hjernen hos mennesker med demens med fokus på den taktile sans på basalt niveau

-Teori med massage og berøring og oxytocin

-Lejring og greb

-Nærværet i dit arbejde og den trygge kontakt

-Massage til forskellige målgruppe

-Vi øver  trykmassage

Dag 2

– Kort om taktile forstyrrelser og dosering af massage

-Hvordan massage både kan bruges dæmpende og vækkende

-Hvordan integrer du teknikkerne i dit arbejde

-Hvordan planlægger du et forløb til din målgruppe

-Empati og medfølelse i omsorgsarbejdet – hvordan passer du på dig selv

-Vi øver flere massageteknikker uden på tøjet og håndmassage

-Vi afrunder dagen med spørgsmål og opsamling

Praktisk

Undervisningsmateriale:

Du vil få tilsendt kursus materiale og du kan selv vælge om du vil printe eller blot have det på din skærm.

Kursusbevis udstedes den sidste dag
Du undervises af fysioterapeut Cammilla Mohr som har mange års erfaring med massage som terapeutisk redskab. Du kan læse mere om mig her

Pris:

Private: 3200kr .

Arbejdsplads: 3200 kr. plus moms.

Prisen er incl. forplejning begge dage, undervisningsmateriale og manual. Forplejning er kaffe, te, vand, frugt, frokost.

Betaling som virksomhed

Hvis din arbejdsplads betaler dit kursus bedes du sende en mail med din tilmelding tl Cammilla@minhjerne.dk oplys venligst :
Deltagerens navn, telefonnummer og mail, Virksomhedens arbejdspladsens navn, EAN-nummer, CVR nummer og reference person.
For institutioner, virksomheder, kommuner m.m. pålægges moms.

Dato, tidspunkt

Den 17-18/4 2023. UDSOLGT

Den 22-23/6 2023 7 ledige pladser

Der holdes pauser i løbet af dagen og der veksles mellem teori og praksis.

Deltager antal

Minimum 6 deltagere, Max. 8 deltagere. Kurset aflyses/udsættes ved færre end 6 deltagere.

Hvor :

Skovløberhuset, Krarupvej 6, 5771 Stenstrup, Fyn

Underviser:
Cammilla Noomi Mohr

Faglig baggrund: Fysioterapeut, Z-healthtræner, kraniosakral terapeut, aromaterapeut, Acces BARS behandler, Acces facelift behandler, Fysioflow instruktør, coach og stresscoach.