Information til forsikringsselskaber

Omkring 25.000 danskere får hvert år en hjernerystelse.

Det kan ske efter et fald, et slag mod hoved eller krop, en eksplosion, eller et trafikuheld. Whiplash og hjernerystelse hænger rigtigt meget sammen og det kan være svært at differentiere diagnoserne, da symptomerne ligner ofte overlapper.

Den ramte får typisk hovedpine, hurtig udtrætning, svimmelhed, koncentrations- og hukommelsesproblemer, synsvanskeligheder og  lyd- og lys sensitivitet.

I de fleste tilfælde aftager symptomerne efter en til 2 uger, men for 10 – 15 pct. af de ramte er følgerne langvarige og for nogle invaliderende. Følgerne gør det svært at passe et arbejde eller studie som tidligere.

Har man symptomer efter 14 dage er prognosen for at “det går over af sig selv” meget skidt! Her skal sættes ind med relevant genoptræning, behandling og patientundervisning. I Canada diagnosticeres det som PCS (post commotio syndrome) hvis symptomerne vare ved efter de 14 dage.

Genoptræning efter hjernerystelse

Tilbuddene til hjernerystelses ramte er sparsomme i det offentlige sundhedssystem. Der er ikke nogen “hjernerystelsespakke” og mange får ikke engang den korrekte information. Mange får fejlagtigt den information at de skal holde sig i ro og gerne i et mørkt rum ind til symptomerne er gået over. Nyeste forskning viser at dette er en helt forkert vejledning som fører til aftræning af krop og nervesystem. Det optimale er en grundig undersøgelse og grundig vejledning af patienten inden for de første 24-48 timer efter uheldet. Herefter ses patienten igen efter 3-4 dage og der vurderes på graden af symptomer og iværksættes behandling og nøje tilpasset træning. Med den hurtige indsats og den korrekte vejledning vil endnu flere komme sig hurtigt uden men.

Desværre er det bestemt ikke alle læger, fysioterapeuter eller kiropraktorer der forstår kompleksiteten af hjernerystelse og whiplash simpelthen fordi der ikke undervises i det på uddannelserne. Det medfører desværre fejlinformation og fejlbehandling af hjernerystelse og whiplash.

En hjernerystelse kan være ret kompleks- lidt ligesom en computervirus! Det er hjernen der styrer ALT!

De fleste læger ved desværre ikke nok om hjernerystelse og det hyppigste råd til den ramte er “tag det med ro- det går over med tiden….” Det gør det bare ikke altid og det føles vældigt belastende at leve med og værst så belaster det hjernen meget at den ikke fungerer optimalt. En hjernerystelse kan oftest ikke ses på røntgen eller scanning- men den kan godt give alvorlige forstyrrelser i hjernen alligevel.

En del ramte udvikler depression eller angst sandsynligvis fordi hjernen er stresset, da den ikke fungerer optimalt efter traumet. Med den korrekte neurofaglige hjælp kan langt de fleste heldigvis komme tilbage i skole eller på arbejdsmarkedet evt med skånehensyn.

Undersøgelse og genoptræning efter hjernerystelse

Jo tidligere indsats- jo bedre prognose!

Amerikanske studier viser, at prognosen for at komme sig efter hjernerystelse forbedres, ved at få en grundig funktionel neurologisk udredning tidligt i forløbet som beskrevet tidligere. Er symptomerne ikke væk  2 uger efter hjernerystelsen vil man foretage en vurdering af hvilke områder af hjernen/funktioner, der er påvirket og hvilken træning, der skal sættes ind med.

Men det er aldrig for sent at komme i gang med træning! Selvom klienten har gået måneder eller år med senfølger har jeg gode resultater med mine genoptræningsforløb.

Jeg tilbyder et helhedsorienteret forløb, hvor klienten undersøges med en funktionel neurologisk undersøgelse og jeg derved kan sætte ind med den optimale træning af krop og hjerne. Det kan være synstræning, balancetræning, koordinationstræning, hukommelsestræning, smertehåndtering, fysisk udholdenhed (gradueret pulstræning). Blid manuel fysioterapi og laserbehandling kan også være en del af mit tilbud.

Ofte er den ramtes intellektuelle funktioner kun lettere påvirket, men følgerne af hjernerystelsen betyder, at hun kun kan arbejde i kort tid ad gangen. Jeg underviser derfor klienten i at at planlægge og strukturere sin dag og holde “hjernepauser”.

Min faglige baggrund

Jeg er uddannet fysioterapeut i år 2000 og har taget en lang række kurser bl.a i funktionel neurologi efterfølgende. Jeg har valgt at specialisere mig i hjernerystelse og piskesmæld, da jeg mener at denne gruppe ofte “strander” uden optimal hjælp. Med den optimale hjælp er der tilgengæld en rigtig god prognose for dem.

Min tilgang til hjernerystelse bygger på den nyeste forskning i hjernerystelse i Danmark og udlandet og jeg deltager løbende i videreuddannelse og opdaterer min viden.

Jeg tilbyder genoptræningsforløb da det at komme sig optimalt efter en hjernerystelse kræver en helhedsorienteret indsats. Det nytter ikke kun at træne synet, hvis problemet i virkeligheden er samspillet (integrationen i hjernen) af de visuelle og vestibulære input. Det nytter heller ikke at genoptræne uden at undervise i mestringsstrategier, for så vil den ramte gentagne gange få tilbagefald pga overbelastning.

Jeg arbejder udenfor sygesikringen overenskomst og modtager ikke støtte fra hverken offentlige eller private instanser.

Hvordan adskiller et forløb hos mig sig fra andre behandlere?

Et forløb hos mig er anderledes fordi det er årsagsbehandlende frem for symptomlindrende.På den lange bane bliver det oftest billigere både økonomisk og menneskeligt!

Jeg har specialviden om området og ser kun klienter med disse problemer. Jeg har tid og ro til fordybelse.

Jeg håber derfor at I kan se fordelen i at lade jeres klient vælge et forløb hos mig og betale for hele forløbet eller en del af det. Min timepris er højere end i almen praksis, men oftest bruger jeg færre timer sammen med klienten og på den måde er det oftest en økonomisk gevinst.

Danmark giver tilskud til behandling hos mig.

Hvis I har spørgsmål, må I meget gerne kontakte mig på min mail eller telefon.

Med venlig hilsen Cammilla Noomi