Genoptræning efter hjernerystelse

Første konsultation – samtale og undersøgelse.

Første konsultation varer 90 min.

Her fortæller du om din situation og om dine symptomer.

Vi kommer ind på emner som søvn, kost, stress. Jeg spørger ind til din dagligdag og hvis der er noget, som i mine ører lyder uhensigtsmæssigt, vil jeg fremhæve det.

Jeg spørger også ind til hvad dit mål er- hvad der er vigtigt for dig i din dagligdag.

Undersøgelse og genoptræning

Ud fra din historie og dine symptomer undersøger jeg dig med funktionel neurologi.

Jeg ser bl.a på, hvordan du bevæger dig, hvordan du trækker vejret, hvordan din balance er, og hvordan dit syn fungerer.

Ud fra undersøgelserne vælger jeg nogle få øvelser som du skal gå i gang med derhjemme. Det er typisk 1-3 øvelser, som jeg forventer, at du laver flere gange i løbet af din dagligdag- så ofte som du har overskud til.

Første konsultation kan også indeholde en undersøgelse af nakke ryg eller kranie og behandling heraf.

Alt tilpasses til dig- der er ikke en standard undersøgelsesprotokol.

Ved de næste sessioner hører jeg igen om dine symptomer, tester dig igen, undersøger videre og vurderer om der skal andre eller flere øvelser på, så din træning hele tiden progredieres.

Det tager oftest kun 2-5 minutter at lave øvelserne i programmet. Øvelserne kan være vejrtrækningsøvelser, synstræning, vestibulære øvelser (det indre øre), ledmobilitetsøvelser eller en kombination.

I første omgang handler det om at få dæmpet stressresponsen i kroppen, da den kan forværre en inflammationstilstand. Dernæst skal hjernen og kroppen gradvist belastes mere og mere.

Behandling efter hjernerystelse eller whiplash

Hjernerystelse og whiplash hænger ofte sammen og kan være svært at skille ad da symptomerne ofte overlapper.

Jeg undersøger din nakke og behandler den, hvis det er relevant. Symptomer som hovedpine og svimmelhed hænger ofte sammen med nakken. Her bruger jeg manuelle teknikker og laser.

Du kan også leje en laser til hjemme behandling. 

Unikt genoptræningsforløb

Træning og behandling tilpasses specielt til dig og målrettes netop dine behov og symptomer.

Jeg kan ikke give 2 klienter det samme program eller forløb.

Det afhænger også af hvilke symptomer du oplever.  Her listes typiske symptomer:

  • Synsudfordringer, skærm-intolerance og læseudfordringer Kræver en undersøgelse af hvordan dine øjne samarbejder og hvordan de samarbejder med det indre øre (det vestibulære system). Det behandles med manuelle teknikker samt individuelt tilpasset syn og vestibulærtræning
  • Svimmelhed og balanceudfordringer kræver en undersøgelse af lillehjernen, det vestibulære system, nakken og øjnene. Manuel behandling af nakke, genoptræning af nakke samt lillehjerne og vestibulære øvelser og evt synstræning.
  • Ubehag eller hovedpine ved fysisk træning Skyldes oftest at  blodtilførslen til hjernen er blevet nedsat. Genoptræning af dette er gradueret pulstræning. Jeg tester dig  med en gangtest (Buffalo treadmill test) med pulsmåler på og vejleder dig så du kan få din fysiske formåen tilbage. Nedsat blodtilførsel er noget der kan give andre symptomer som massiv træthed og hovedpine. Desuden vejrtrækningsøvelser.
  • Massiv træthed, hjernetræthed, fatique Et komplekst symptom der ofte skyldes en kombination af flere ting. Der skal ses derfor se på søvnen, ernæring, blod tilførslen til hjernen, vejrtrækning, udefra kommende stress/afbrydelser, gammel “ophobet” stres, og ikke mindst hvordan systemerne arbejder sammen

Det er lidt et detektiv arbejde, hvor informationer indsamles og puslespillet lægges. Jeg kombinerer træning og manuel behandling efter behov.

Jeg starter altid træningen ULTRA blidt!

For jeg VED personligt, hvor dårligt man kan få det af syns eller vestibulærtræning på for højt et niveau. Det er vigtigt at understrege at det ikke er farligt- men det er ubehageligt og kan være meget demotiverende!

Øvelserne har kun til formål, at du skal få det bedre!

Kortvarig symptomforværring er ufarligt

Nogle af øvelser kan godt provokere dine symptomer kortvarigt, selv ved den blideste tilgang- her er det nødvendigt at forstå, at kortvarig symptomforværring IKKE er farlig.

Du kan tænke på det, som at du bliver forpustet fordi du er ude af form- det er ikke farligt, men det kan godt være ubehageligt.

Det gælder om at lave øvelsen alligevel, lidt blidere og lidt færre gentagelser, bevare roen når ubehaget kommer og mærke at det klinger af igen!

Kan man få det værre af behandling eller træning?

Ja, det kan man godt- men det betyder ikke at der farligt!

Træning og behandling kan være et kraftigt input til nervesystemet. Det kan blive overstimuleret og reagere med smerter og ubehag. Heldigvis går det over igen- men det kan godt vare nogle dage.

Træning er som medicin. Hvis vi underdoserer virker det ikke! Hvis vi overdoserer får vi det skidt! Det gælder om at ramme den rette dosis- og det er ikke altid helt let, fordi det er så individuelt.

Elementer der kan indgå i din træning:

  • Vejrtrækning og afspænding er afgørende for at skabe ro og balance i nervesystemet
  • Synstræning tilpasset dine udfordringer (hvis relevant)
  • Vestibulær træning (samspillet mellem lillehjerne, det vestibulære system og øjnene- altså træning af dit balancesystem)
  • Kropsbevidsthedstræning (hjernen arbejder ud fra genkendelighed, jo bedre du kender din krop, og jo mere koordineret du bevæger dig, jo bedre har din hjerne det)
  • Gradueret pulstræning
  • Mestringsstrategier og kognitiv træning

Ved første session skal vi mødes personligt. En del af de opfølgende sessioner kan foregå online, men det optimale er et forløb hvor vi mødes fysisk.

Find priser her

Synstræning og vestibulærtræning kan være vigtigt

Får du ikke genoprettet det visuelle og vestibulære system kan du gå rundt med uforklarlige smerter og kronisk træthed simpelthen fordi din hjerne konstant er på overarbejde for at finde ud af hvor du egentlig er henne. Din GPS er ikke opdateret!

Synstræning

Synet påvirkes meget ofte ved en hjernerystelse. Det er meget individuelt, hvordan det skal trænes op.

Synet er mere end bare at se ting lige foran sig. Du skal kunne SE og reagere hensigtsmæssigt i alle situationer, både siddende og i bevægelse Det er ikke nok at du kan læse mens du sidder ved dit skrivebord.

Synsproblemer kan give sig til udtryk i samsynsproblemer (læsevanskeligheder), sløret syn, svært ved at bedømme afstand, natteblindhed, svært ved at fokusere, svært ved at følge et objekt der bevæger sig (her er der også et vestibulært problem) og så er der den kognitive proces at reagere hensigtsmæssigt på det du ser.

Du skal kunne læse. Du skal kunne skifte mellem at se kort og langt f.eks når du kører bil. Du skal kunne afstandsbedømme så du ikke støder ind i ting. Du skal kunne vurdere når ting kommer hen imod dig (det perifære syn).

Du skal kunne bruge dit syn når du er i bevægelse: dvs se hvad der kommer mod dig når du går, løber eller cykler. Læse skilte og instrumentbræt mens du kører bil. Desuden er det vigtigt at synet, den vestibulære sans samt proprioceptionen fra f.eks nakken er velintegrerede, ellers vil du opleve symptomer som nakkesmerter, stivhed, kvalme og ubehag ved bevægelse.

Hvis du er atlet er det virkelig vigtigt at din syn (f.eks afstandsbedømmelse) er genoptrænet og din reaktionsevne ligeså! Ellers risikerer du en ny skade.

Men det er vigtigt at huske på at det ikke er alle, der er påvirkede på synet. Derfor er det en uheldig tendens, at det i nogle kredse er blevet en standard anbefaling med synstræning efter hjernerystelse.

Sådan foregår et forløb typisk

Hvornår kan du komme i gang?

Jeg anbefaler dig at komme i gang så hurtigt som muligt i stedet for at se tiden an.

Hvis dine symptomer ikke er væsentlig aftaget indenfor 14 dage, så kontakt mig for at få en undersøgelse og lads os finde frem til nogle  øvelser eller behandling som støtter din hjerne og krop!

Jo før du kommer igang jo bedre prognose!

Den første session med samtale og undersøgelse varer 90 min. Det foregår i min klinik i Kværndrup på Fyn.

Inden da har vi muligvis haft en gratis 20 min konsultation over telefonen.

Efterfølgende sessioner kan vare 60-90 min alt efter dit ønske. Normalt vil der gå 7-14 dage mellem træningssessionerne alt efter din situation. Opfølgning kan også foregå over telefon/online.

Hvor lang tid tager et forløb?

Det er rigtigt svært at svare på! For det afhænger helt af dine udfordringer og hvad dit mål er.

Et forløb strækker sig typisk over 1-6 mdr. alt efter graden af symptomer.

Der kan være mere komplekse forløb der kan tage et års tid.

Der, hvor træningen for alvor rykker, er, når du træner lidt men effektivt der hjemme hver dag.

Du skal du investere tid og tålmodighed i projektektet!

Du skal forvente at investere både tid og penge i et forløb for at skabe afgørende og varige ændringer i din hjerne. Du kan ikke forvente at en enkelt eller to sessioner giver de ønskede resultater. Selvom jeg har oplevet det!

Jeg anbefaler dig at være vedholdende i et forløb og hjælper dig med fastholde din motivation for at træne din hjerne og komme et skridt nærmere, det liv du ønsker.

Langdistance forløb

Jeg modtager klienter fra hele landet. Kommer du langvejs fra vil jeg anbefale at du vælger træningsessioner af 90 min cirka en gang om måneden og  vælger en online/ telefonsession ind imellem for at undgå for meget transport. Onlinesessioner kan være 30 el 60 min

Du kan også med fordel vælge at lave et trænings ophold her på Fyn, så du bor i nærheden og mødes med mig et par dage i træk. Kontakt mig for info om nærliggende overnatningsmuligheder. Det er muligt at overnatte i Stenstrup, Svendborg, Vester-Skerninge, Fåborg for bare at nævne nogle muligheder. Der er skønt på Fyn- en fin mulighed for et hjerneretreat.