Z-Health til hjernerystelse

Der er håb for de rystede hjerner

Hvad er Z-Health?

Z-Health er et træningssystem der anskuer krop og nervesystem som en helhed, et kredsløb af informationer.

Z-Health tager udgangspunkt i at påvirke din krop via nervesystemet og vice verca.

Z-Health er skabt til aktivt at forbedre din fysiske formåen, øge dit mentale overskud,  samt fjerne spænding og smerte.

Z-health er yderst skånsomt og alligevel effektivt til genoptræning efter hjernerystelse.

Z-health er et amerikansk system udviklet gennem mange år af kiropraktor Eric Cobb som blev træt af at hans patienters problemer forsvandt kortvarigt for så at vende tilbage igen og igen.

I traditionel fysioterapi og kiropraktik fokuseres på kroppens biomekanik altså muskler og led og typisk anser man smerte = skade. I traditionel fysioterapi taler vi sjældendt om hjerne og nervesystem- selvom det er det der styrer ALT i din krop! Også smerte!
Jeg hjælper dig til at få styringen af din krop og dit nervesystem i stedet for at være afhængig af endeløse forløb med passive behandlinger. Mine forløb er til dig der er træt af symptombehandling og vil “til bunds” i årsagen.

Du lærer at blive din egen hjernetræner!

Et oversensitivt nervesystem

Nervesystemet består af det centrale nervesystem (som er hjerne og rygmarv) og det perifære nervesystem som er nerveforbindelser til muskler og hud og organer.
Årsagen til smerter findes i nervesystemet, for det passer hele tiden på os.
Et oversensitivt nervesystem vil opfatte de mindste sanseindtryk som “farlige” og vil respondere med smerte.
Efter en hjernerystelse vil de fleste nervesystemer være oversensitive og får vi ikke dæmpet trusselsniveauet vil hjernen blive mere og mere stresset og forvirret.
Det kan medføre: lydfølsomhed, lysfølsomhed, kroniske smerter, svimmelhed, kvalme mm.
Trusselniveauet skal dæmpes.
Mange mennesker får i dag at vide at de har et oversensitivt nervesystem og de må lære at leve med det.
Der er heldigvis at komme fokus på at kost og mindfulness/meditation og bevægelse kan hjælpe på problemet. Men det er bare ikke helt ligegyldigt hvilke input vi giver nervesystemet. For nogle vil løb være godt- for andre vil det være en meget høj trussel!
Z-health giver en unik mulighed for at skyde pilen direkte efter målet i stedet for at gætte os til hvilket input nervesystemet vil have gavn af. Hver enkel øvelse testes af for at se om nervesystemet responderer positivt. Det giver hurtigere resultater.Det handler først og fremmest om at dæmpe trusselniveauet og dernæst gradvis træning så tærskelværdien/udholdenhed øges.

Hjernen som GPS

Hjernens hovedopgave er at holde dig i live!
Derfor vurderer den hele tiden vurderer det aktuelle trusselsniveau.
Hjernen fungerer lidt ligesom en GPS, der guider dig sikkert rundt. Det gør hjernen ved hjælp af information fra nervesystemet. Der er særligt 3 systemer der er uhyre vigtige og de fungerer lidt ligesom satelitter gør det for en GPS
1. Det visuelle system (synssansen)
2. Det vestibulære system(Indre øre / balance/ligevægtssystem)
3. Det proprioceptive system (stillings/ledsansen)(kropsbevidsthed)

Det er vigtigt at din GPS er opdateret og modtager klare signaler, ellers får du fejlmeddelelser og din kørsel bliver ustabil med varierende hastighed til fare for dig selv og medtrafikanter.
Når hjernen ikke modtager klare signaler fra sine tre satellitter får du også fejlmeddelelser: Den fejlmeddelelse, du får fra hjernen er i første omgang typisk nedsat styrke, fart og/eller smidighed. Hjernen er ikke helt tryg da den ikke modtager et klart billede af kroppen og dens omgivelser, og da hjernens formål er at beskytte dig vælger den en strategi: at forhindre dig i at bevæge dig med høj kraft og fart.

Du mærker typisk dette som ømme og spændte muskler og generel stivhed i kroppen. Eller en let kvalme. Måske mærker du det ikke – endnu.

Hjernens næste strategi for at få din “opmærksomhed” kan være at lave en smerteoplevelse et sted i kroppen. Typisk et sted, der før har gjort ondt/været skadet. Smerte er et “aktions signal” noget skal ændres! Smerte får kroppen til at sætte tempoet ned. Der er ikke nødvendigvis sket en skade, man vil kunne se på røntgen eller scanning, men smerteoplevelsen er der.

Forstyrrelser i “satelitterne” efter hovedtraumer

Forstyrrelser og ubalancer på de tre systemer er meget udbredt særligt efter hovedtraumer og kan korrigeres med meget simple øvelser som oftest ikke kræver noget særligt udstyr. Øvelserne skal som regel kun laves et par minutter, men tilgengæld skal de laves hyppigt i løbet af dagen over en længere periode for at fodre nervesystemet med det input det mangler. Laves de regelmæssigt, opnår man ofte varig lindring / smertefrihed.
Ved hjælp af test finder jeg frem til den øvelse som giver dit nervesystem det input det savner! Og så er det din opgave at give dit nervesystem dette input flere gange i løbet af dagen i en periode. Du er altså din egen hjernetræner!

Det kræver en eller flere individuelle screeninger at nå frem til præcist hvor, du er udfordret og hvilke øvelser, du har brug for. Og øvelserne skal justeres i takt med at dit nervesystem ændrer sig. Det er derfor du hos mig kun kan købe forløb.
Mine klienter melder tilbage at de får mere overskud i hverdagen. At de kan være mere sociale. At de kan læse lidt mere. At de er gladere!

Synstræning og vestibulærtræning

Synstræning og vestibulærtræning er utrolig vigtig hvis du har slået hovedet på et tidspunkt eller fået et piskesmæld.

Får du ikke genoprettet det visuelle og vestibulære system kan du gå rundt med uforklarlige smerter og kronisk træthed simpelthen fordi din hjerne konstant er på overarbejde for at finde ud af hvor du egentlig er henne. Din GPS er ikke opdateret!

Synet er mere en bare at se ting lige foran sig. Du skal kunne læse. Du skal kunne skifte mellem at se kort og langt f.eks når du kører bil. Du skal kunne afstandsbedømme så du ikke støder ind i ting. Du skal kunne vurdere når ting kommer hen imod dig (det perifære syn).

Synet påvirkes meget ofte ved en hjernerystelse og det er meget individuelt hvordan det skal trænes op. Synsproblemer kan give sig til udtryk i samsynsproblemer (læsevanskeligheder), sløret syn, svært ved at bedømme afstand, natteblindhed, svært ved at fokusere, svært ved at følge et objekt der bevæger sig (her er der også et vestibulært problem)

Det vestibulære system er populært sagt vores ligevægtssystem eller balance centeret. Det sidder inde i det indre øre og består af nogle buegange der har tæt samspil med lillehjernen men også med synet. Dette system påvirkes meget ofte ved hjernerystelse og det er af stor betydning at det fungerer optimalt. Dysfunktioner i det vestibulære system medfører: Nedsat balance, svimmelhed, køresyge, kvalme, skævheder i kroppen (scoliose), smerter. Heldigvis kan systemet genoptrænes!!!!

Z-health øvelser

I Z-health arbejdes med aktive ledmobiliseringer gennem dynamiske øvelser for at skabe fuld motorisk kontrol og bevægelighed fra top til tå i kroppens led.

Baggrunden for at arbejde med led før muskler skyldes den høje koncentration af nerveender omkring leddene, som giver direkte feedback til nervesystemet. Det giver bedre information til hjernen end passive manipulationer via det proprioceptive system.

Vi arbejder også med “skimstim” dvs stimulering af hudnerverne. Hvis du har svært ved at mærke et område i kroppen kan du heller ikke udføre optimale bevægelser.
Du opnår en kropsbevidsthed og bedre koordination da øvelserne påvirker lillehjernen.

Få mere energi i hverdagen!

Når systemerne ikke fungererer optimalt bruger du enormt meget energi på det der plejer at foregå på autopilot. Så når lillehjernen og de øvrige systemer er “opdateret” får du frigivet energi! Og får dermed et meget bedre liv efter din hjernerystelse!

Z-health er hjælp til selvhjælp!

Z health er mig bekendt det eneste system, som medtager samtlige tre systemer i vores tilgang til træning og smertehåndtering.
Z-health bruges rundt i verden til børn og voksne lige fra mennesker med store handicaps til topatleter.
For mig giver Z-health så meget mening i forhold til genoptræning efter en hjernerystelse- det er hjernen der styrer kroppen.
I mine forløb kombinerer jeg Z-health med mine øvrige kompetencer herunder kognitiv coaching.

Det optimale er et individuelt forløb hvor vi finder frem til netop de øvelser som giver dit nervesystem den stimuli det har brug for.

Men mine gruppeforløb har også rigtigt gode resultater!

Prøv gratis!

Hvis du er blevet nysgerrig kan du helt gratis prøve mit 4 ugers online forløb som du modtager hvis du tilmelder dig mit nyhedsbrev.